Jardí

Museu

« Tornar

BECA PAU CASALS

BECA PAU CASALS
  • BECA PAU CASALS
  • BECA PAU CASALS
  • BECA PAU CASALS
  • BECA PAU CASALS
  • BECA PAU CASALS
  • BECA PAU CASALS
  • BECA PAU CASALS
  • BECA PAU CASALS
  • BECA PAU CASALS
  • BECA PAU CASALS

La BECA PAU CASALS que ofereix la Fundació Pau Casals vol ajudar els joves violoncel·listes a ampliar els estudis de l’instrument per perfeccionar-ne la tècnica i l’art mitjançant la continuïtat dels estudis i la formació amb professionals.

PRESIDENTA DEL JURAT
Marta Casals Istomin
MEMBRES DEL JURAT
Lluís Claret Serra
Josep M. Escribano Casaldàliga
Anne Gastinel
Julius Berger

BASES DE L'ADJUDICACIÓ. CONVOCATÒRIA 2014 

1. Finalitat 
La BECA PAU CASALS que ofereix la Fundació Pau Casals vol ajudar els joves violoncel·listes a ampliar els estudis de l’instrument per perfeccionar-ne la tècnica i l’art mitjançant la continuïtat dels estudis i la formació amb professionals destacats. 

Els objectius de la beca, són: 
- Donar suport a joves violoncel·listes en la seva formació i perfeccionament tècnic i artístic. 
- Promoure una relació oberta, amb voluntat de continuïtat amb els joves violoncel·listes que siguin guanyadors de la beca, i fomentar la relació entre ells, en tan que ambaixadors de la Fundació Pau Casals per promoure el coneixement i difusió del llegat artístic, cultural i humà de Pau Casals. 

La beca consta d’una dotació econòmica, però també de l’oferiment de la Fundació Pau Casals d’acompanyar i assessorar a la persona que sigui seleccionada en el desenvolupament de la seva formació artística.

2. Import de la Beca
L’import de la Beca és de 12.000 €.

3. Participació en concerts
El becari tindrà, a més de l’aportació econòmica, l’oportunitat de ser convidat a participar, durant els dos anys següents a la concessió de la Beca, al Concert del Becari de la Fundació Pau Casals a Barcelona o altres ciutats.
El becari es compromet a participar en un mínim de quatre concerts durant aquests anys. La participació en aquests concerts no tindrà cap remuneració econòmica, però es podrà acordar, si és el cas, l’allotjament i el transport sempre que l’actuació sigui a més de 100 quilòmetres del Vendrell o de Barcelona.

4. Candidats
Podran optar a rebre la Beca d’aquesta convocatòria els violoncel·listes que compleixin els requisits següents:
a) Estudiants de grau superior de violoncel o els que el tinguin aprovat.
b) Estudiants nascuts a l’Estat espanyol, a Andorra o al Departament francès dels Pirineus Orientals, i estudiants estrangers residents almenys durant dos anys seguits —inclòs el que s’està sol·licitant la beca— en algun d’aquests territoris.
c) Estudiants nascuts després del 31 de desembre de 1988.
Es poden presentar tots els estudiants de violoncel que reuneixin les condicions anteriors, hagin o no rebut beques de la Fundació anteriorment.

5. Secretariat i presentació de les candidatures
Documentació que cal presentar:
a) Dades personals: Fotocòpia del DNI o certificat que acredita que es compleix el punt 4b d’aquestes bases, domicili actual, telèfon de contacte i correu electrònic.
b) Certificats dels estudis realitzats, actuacions com a instrumentista (Programes, recensions i crítiques) i informes del director i dels professors dels últims cursos.
c) Pla d’estudis que es proposa realitzar, argumentat i amb la motivació de la selecció, el lloc i l’acceptació del professor que els dirigirà —o que els està dirigint—, així com l’admissió a la institució on estudiarà. Si fos el cas, aquesta admissió podrà esperar fins al moment de subscriure el conveni amb la Fundació. A més, caldrà presentar la valoració econòmica dels estudis.
d) Notificació sobre altres ajuts o beques que se li hagin concedit o que s’hagin demanat per a aquests mateixos estudis. Rebre un altre ajut pot suposar no obtenir la Beca.
e) Composicions musicals que interpretarà en l’actuació davant del Jurat i durada (En cas de ser seleccionat per a la prova final).
f) DVD amb una gravació de video actual del candidat interpretant un preludi de J. S. Bach i un dels Estudis op. 73 de Popper, a triar entre els números 7, 9, 13, 14, 15, 20, 24, 32 o 33.
Presentació de candidatures:
Els violoncel·listes que optin a aquesta convocatòria hauran de presentar la documentació per correu electrònic a fundacio@paucasals.org i el DVD (Clàusula f) per correu postal a la seu de la Fundació Pau Casals (C/ Sant Pere Més Alt, 1, 4t 2a 08003 Barcelona) abans del 28 de març de 2014.
Per realitzar consultes, els candidats podran trucar al telèfon 902 105 464 (Ext. 2) o a través del correu electrònic fundacio@paucasals.org

6. Jurat i prova musical
La Fundació designarà el Jurat que ha d’examinar les peticions i que atorgarà la Beca. La decisió del Jurat serà inapel·lable, i aquest valorarà les candidatures i en seleccionarà deu per a la prova final. La prova final es comunicarà als candidats seleccionats abans del 8 de maig de 2014. Els aspirants que no siguin seleccionats per a la prova final rebran una comunicació de la Fundació.
Els candidats seleccionats hauran d’interpretar, davant del Jurat i en privat, el preludi, la sarabanda i la giga d’una de les suites de J. S Bach (Lliure elecció de l’aspirant) sense repeticions, i el primer moviment amb cadença (lliure) del Concert en re major de Haydn.
Per a aquesta actuació, els candidats disposaran d’un piano per ser acompanyats pel pianista que designin o bé podran optar per ser acompanyats per un pianista proposat per l’organització.
El Jurat podrà entrevistar els candidats i podrà demanar-los els plans d’estudis.
La prova tindrà lloc a l’Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell, (Passatge del Tívoli, 3-7 El Vendrell) el dissabte 21 de juny de 2014 al matí. La Fundació els comunicarà l’hora. 

7. Adjudicació de la Beca
La Fundació farà públic a qui ha estat concedida la Beca després de les prova final. El nou becari haurà d’estar-hi present i signarà un conveni en què s’especificaran les obligacions que contreuen les parts.

8. Disposició final
El becari farà constar, en el seu currículum i en les possibles interpretacions que realitzi des de la concessió de la Beca fins, com a mínim cinc anys, que ha rebut la Beca Pau Casals i l’any de l’atorgament.

Fundació Pau Casals

Avinguda Palfuriana, 67
43880 Sant Salvador, El Vendrell

Museu: +34 977 684 276
Fundació: +34 933 192 021

Fax. +34 977 684 783


 · W3C WAI-AA, WCAG 1.0 · valid XHTML 1.0 · valid CSS · creat per Signia